15 December 2014

Bijna alle winnaars van ’s lands hoogste wetenschappelijke onderscheiding, de Spinozapremie, hebben een brandbrief ondertekend waarin alarm wordt geslagen over de wetenschapsvisie die kabinet vorige maand heeft gepresenteerd. Vooral de voorgenomen reorganisatie van NWO is de onderzoekers een doorn in het oog.

Het kabinet wil dat bij NWO de toekenning van subsidies gaat vallen onder de verantwoordelijkheid van een centrale raad van bestuur. Nu zijn wetenschappers hier zelf verantwoordelijk voor, meestal binnen deelgebieden of stichtingen zoals Fom en STW. Het kabinet wil af van die fragmentatie en ziet zich hierin gesteund door de briefschrijvers, maar het is daarom nog niet nodig of wenselijk om wetenschappers het roer uit handen te laten nemen, vinden zij.

‘Wij waarderen de intenties in de beleidsvisie van het ministerie van OCW zeer, maar het is onze vaste overtuiging dat deze goede voornemens schipbreuk zullen leiden als deze niet worden gerealiseerd en gedragen door erkende vertegenwoordigers van de wetenschap zelf’, aldus de bezorgde onderzoekers.

De brief is ondertekend door 69 van in totaal 73 laureaten. Minister Ronald Plasterk, winnaar van de Spinozapremie in 1999, tekende niet.

 advertorial 

Sigasi Extension for Visual Studio Code

Sigasi announces the release of their VS Code Extension with rich support for SystemVerilog, Verilog, and VHDL. Our extension provides features and language support such as code navigation, project management, linting, code formatting, tooltips, outline, autocomplete, hover, and much more!