Paul van Gerven
6 December 2016

Onderzoekers van de Australian National University hebben een ‘foto’ gemaakt met behulp van atomen die geen wisselwerking hebben gehad met het afgebeelde object. Deze techniek genaamd ghost imaging is al eerder gedemonstreerd met fotonen, die eenvoudiger met elkaar kunnen worden gecorreleerd dan atomen.

Voor een ghost image worden deeltjes in paren van gelijke maar tegengestelde impuls weggestuurd. De ene komt onderweg een object tegen en indien het daardoor niet wordt tegengehouden, arriveert hij daarna bij een detector. Die registreert echter uitsluitend het moment van aankomst.

Het andere deeltje vliegt ondertussen ongehinderd naar een andere detector, die zowel ruimtelijke als temporale informatie vastlegt. Uit de gecombineerde informatie van beide detectors valt een beeld van het object te reconstrueren.

In Australië is ghost imaging nu ook gelukt met atomen, waarvoor het veel moeilijker is een voldoende intense bron te maken waarbij de atomen toch gecorreleerd zijn. Potentiële toepassing is om nanolithografische processen in de gaten de houden.

 advertorial 
Microchip

Device lifecycle management for fleets of IoT devices

Microchip gives insight on device management, what exactly is it, how to implement it and how to roll over the device management during the roll out phase when the products are in the field. Read more. .

ANU