René Raaijmakers
13 May 2011

Settels Savenije Van Amelsvoort en Techwatch bundelen de krachten en brengen hun bestaande activiteiten op het gebied van trainingen samen in één instituut. Het portfolio van The High Tech Institute is gericht op hoogopgeleide professionals in de disciplines elektronica, mechatronica, optica, softwaretechnologie en systeemarchitectuur. Daarnaast verzorgt The High Tech Institute trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

The High Tech Institute richt zich op professionals op post-hbo- en postacademisch niveau die betrokken zijn bij de ontwikkeling van hightech apparatuur, hightech producten en de industriële inzet daarvan. Het instituut betrekt universiteiten, hogescholen en bedrijven bij de invulling van het opleidingscurriculum naar marktbehoefte. Het heeft de ambitie om internationale erkenning hiervan te bewerkstelligen.

’Diverse trainingen in het portfolio genieten internationale faam waaronder die voor mechatronica, precisietechnologie, designprincipes, systeemarchitectuur en optica‘, schrijven de partners in een persbericht. Een deel van deze trainingen behoorde tot 1 januari 2010 tot het portfolio van Philips CTT, het voormalige opleidingsinstituut voor technische trainingen binnen Philips. ’Door deze trainingen op niveau en gemoderniseerd binnen The High Tech Institute te continueren, blijft deze belangrijke kennis bereikbaar voor de industrie.‘