Pieter Edelman
7 December 2017

Via een convenant hebben de gemeente Enschede, de UT, Saxion, Aki Academy of Art & Design en het ROC van Twente afgesproken zich in te spannen voor het aantrekken en binden van talent aan de stad. Onder de vlag van Smart Enschede zal gewerkt worden aan leefbaarheid in de stad, businessontwikkeling, aansluiting op de arbeidsmarkt en in innovatieclusters.

Smart_Enschede

De partijen willen onder meer inzetten op het verbinden van studenten met het bedrijfsleven om hen te behouden voor de regio. Ze denken bijvoorbeeld aan bijbanen die aansluiten bij de studie. Er zijn ook verschillende projecten waarbij studenten, inwoners en de gemeente samen kunnen werken (het Designlab aan de UT, het Ondernemerslab aan het ROC, het Fablab bij Saxion, Stadslab en de AKI).

De gemeente wil ook technologie inzetten om de leefbaarheid te verbeteren, bijvoorbeeld met sensoren. Als concreet voorbeeld worden sensoren voor de grondwaterstand genoemd, want veel huishoudens in Enschede kampen met grondwateroverlast. De kennisinstellingen investeren volgens het convenant ook gezamenlijk in specifieke innovatieclusters waar kansen liggen om de positie van de regio te verstevigen. Als voorbeeld daarvan wordt Space53 genoemd, het drone-expertisecentrum op het voormalige Vliegveld Twente.