5 July 2012

Wat doet Holland Innovative?

’Wij leveren diensten op het gebied van projectmanagement, product- en procesontwikkeling en productbetrouwbaarheid‘, vertelt Roel Wessels. ’Met een multidisciplinair team van ervaren professionals ontwikkelen én implementeren we betrouwbare, adequate en blijvende oplossingen voor onze opdrachtgevers. Rond onze kerncompetenties hebben we een aantal ’enablers‘ opgezet: nevendiensten die helpen om de kerndiensten te embedden in de organisaties van onze klanten, opdat het resultaat blijvend is. We participeren bij voorkeur tijdelijk in de teams van de opdrachtgever en versterken blijvend de teamleden met trainingen en coaching on the job. Vaktechnisch, maar ook ten aanzien van leiderschap en gedrag. We werken samen met toonaangevende instituten om onze specialismen continu door te ontwikkelen. Voor Six Sigma is dat het Instituut voor Bedrijfs- en Industriële Statistiek van de Universiteit van Amsterdam, voor reliability de universiteit van Stuttgart.

Welke markten bedienen jullie?

’We richten ons primair op de hightech. Deze sector kenmerkt zich door complexe vraagstellingen waarbij productontwikkeling én sneller, én goedkoper, én met een hogere kwaliteit en productbetrouwbaarheid moet: de &-&-&-paradox. Hier combineren we het integraal toepassen van projectmanagement, procesverbetering en reliability-engineering met het actief opzoeken van samenwerking in open-innovatienetwerken. Klanten zijn onder meer ASML, Besi-Fico, Daf, OTB Solar en Philips. Tweede marktgebied is de gezondheidszorg. (Lean) Six Sigma-methodes uit de hightech zorgen hier voor doorbraken op het gebied van efficiency. Klanten in deze sector zijn onder meer de ziekenhuizen Antoni van Leeuwenhoek, Elkerliek en Reinier de Graaf. Tot slot spelen we als eerste bewoner van de Innovatoren op de Floriade een pioniersrol bij het verbinden van de agro- en foodwereld met de hightech. De processen daar veranderen en vereisen nieuwe inzichten en kruisbestuiving met bedrijven uit de maakindustrie en kennisinstellingen. Hierbij werken we samen met de TU Delft.´

BCe24 save the date

Wat is jullie rol op de campus?

’Die is tweeledig. Allereerst ondersteunen we de campuspartners direct op het gebied van projectmanagement, toepassing van Six Sigma en reliability-engineering, zowel door deel te nemen in projecten als door projectmedewerkers op te leiden. Ten tweede zijn we aanjager van nieuwe samenwerkingsverbanden en initiatieven tot kennisuitwisseling, zoals seminars die toepassing van methodieken uitdiepen, executive events voor het senior management over de laatste ontwikkelingen van het vakgebied en rondetafels waarin thema‘s worden besproken met beleidsbepalers van bedrijven. Daarnaast organiseren we innovatieworkshops om andere domeinen te verbinden met techniek. Voor agro en food doen we dit samen met Limburg&Co in de Innovatoren op de Floriade.‘

Waarom zitten jullie op de campus?

’Kennisuitwisseling en kruisbestuiving zijn essentieel om te komen tot integrale oplossingen voor de opdrachtgever. Daarom nemen we actief deel aan verschillende samenwerkingsverbanden, zoals de High Tech Campus, het Dommel Valley-platform voor Six Sigma en reliability-engineering, Brainport Industries, AutomotiveNL en Alpe d‘Huzes. De HTC als hét icoon van open innovatie is de logische locatie om deze activiteiten uit te voeren.‘