Pieter Edelman
4 May 2010

Technologiestichting STW subsidieert vijf onderzoeksprojecten met een totaalbedrag van 2,75 miljoen euro. Het UMC Groningen en het Kernfysisch Versnellerinstituut (KVI) van de RUG gaan een verplaatsbare dosimeter ontwikkelen die op zijn beurt moet komen tot een nationale standaard voor protonentherapie, een relatief nieuwe vorm van tumorbestraling. Momenteel is de onzekerheid in de protonendosimetrie groter dan bij traditionele radiotherapie. De dosimeter wordt gebaseerd op het zeer nauwkeurig meten van de temperatuur in een watercel die wordt bestraald door de protonenbundel.

Onderzoekers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam willen een goedkoop en gemakkelijk te hanteren hulpmiddel ontwikkelen om ziekteverwekkende plaque en tandsteen af te beelden met behulp van fluorescentie. Gezonde harde mondweefsels lichten groen op, zieke plaque en tandsteen rood.

De Universiteit Twente valt dubbel in de prijzen. Een groep gaat de subsidie aanwenden voor onderzoek naar het afbeelden van vrijkomende medicijnen uit pillen. De Twentse onderzoekers hebben daarvoor een specifieke vorm van microscopie ontwikkeld, coherente anti-Raman-Stokes-verstrooiing (Cars). Het onderzoek moet bijdragen aan de beheersing van medicijndoseringen, zeker bij toediening over langere periodes. De andere UT-subsidie is bedoeld om scaffolds te onderzoeken die voor weefselkweek en -regeneratie worden gebruikt. De driedimensionale structuur van deze ’steigers‘ waarin het nieuwe weefsel zich moet ontwikkelen, moet bijdragen aan de verplaatsing en de ontwikkeling van cellen.

De TU Delft gaat ten slotte werken aan een betere ICT-omgeving voor het ondersteunen van piloten en verkeersleiders op vliegvelden. Het project richt zich vooral op de data-uitwisseling die nodig is om gesproken communicatie te vervangen.

 advertorial 
Benelux RF Conference 2023 - PhD pitches

PhD pitches at the Benelux RF Conference

Learn about the latest trends and developments in high-end RF techniques. On 24 May, the Benelux RF Conference will take place in Nijmegen. New this year are the PhD pitches, in which young professionals present their research results. Make sure to reserve your seat in time and register now.