5 July 2011

Technologiestichting STW heeft twintig ondernemende onderzoekers een Valorisation Grant toegekend om hen te helpen hun wetenschappelijke vindingen verder te ontwikkelen naar toepassingen. Vijftien vallen er in fase 1, de haalbaarheidsstudie. Zij krijgen maximaal 25 duizend euro voor maximaal een half jaar. Tot deze gelukkigen behoort TUE-hoogleraar Peter de With met een onderzoek naar multimodale sensing en reconstructie van fotorealistische 3D-modellen van gebouwen. Vijf aanvragen hebben subsidie gekregen voor fase 2, de valorisatie. Zij ontvangen maximaal tweehonderdduizend euro voor maximaal twee jaar om de eerste stappen te zetten naar de markt. Hier is Martijn Wisse van TU Delft-spin-off Lacquey in de prijzen gevallen voor de ontwikkeling van een robothand. In totaal is 1,375 miljoen euro toegekend, medegefinancierd door Fom.