Nieke Roos
24 November 2014

Een groep bedrijven en instellingen gaat technologieën ontwikkelen die bestuurders helpen bij het kiezen van de juiste rijstrook. Het Taking the Fast Lane-project streeft naar een betere verdeling van voertuigen over de verschillende banen om zo het fileleed te verminderen. Deelnemers zijn NXP, Rijkswaterstaat, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (Swov), Technolution, Tomtom, de TU Delft en het Duitse centrum voor lucht- en ruimtevaart DLR. STW ondersteunt hen met 500 duizend euro. Het project gaat komend voorjaar van start en duurt vier jaar.

Onderzoek naar knelpunten in het verkeer toont aan dat een betere verspreiding over de rijstroken de files met veertig procent kan verminderen. Voor een goede herverdeling moet voortdurend bekend zijn wie precies waar rijdt. Verder moet te voorspellen zijn welk effect een wisseling van baan heeft op de doorstroming. Bovendien moeten bestuurders gemotiveerd zijn om eventueel van rijstrook te veranderen. Taking the Fast Lane richt zich op deze drie gebieden.

‘Met een verbeterd gps-systeem zullen de auto’s zelf hun positie op rijstrookniveau bepalen en doorgeven aan hun omgeving’, zegt projectleider Bart van Arem, hoogleraar transportmodellen aan de TU Delft. ‘Samen met informatie over bijvoorbeeld wegwerkzaamheden en snelheidslimieten leiden die data tot een voorspelling over knelpunten in het traject.’ Die voorspelling resulteert weer in rijstrookadviezen aan de bestuurders.