Bits&Chips

STW-subsidie voor opstellen toestandsdiagram van legacy software

16 augustus 2011 

Informatici van de Radboud Universiteit ontvangen vier ton van STW voor een project om geautomatiseerd toestandsdiagrammen van onbekende software op te stellen. Het systeem wordt daarbij als black box beschouwd en de in- en uitgangssignalen worden systematisch doorlopen en gemeten. Op het moment kan dit principe al worden toegepast, maar het werkt alleen voor systemen met een relatief klein aantal toestandsvariabelen. Het aantal toestanden neemt namelijk exponentieel toe met het aantal variabelen waardoor het al snel niet meer behapbaar wordt. De Nijmeegse onderzoekers denken echter algoritmes op het spoor te zijn om dit te omzeilen, blijkt uit de projectbeschrijving. Frits Vaandrager en Jan Tretmans zullen het Italia-project leiden.

De methode moet vooral van pas komen bij het reverse-engineeren van controlegeoriënteerde toepassingen zoals netwerkprotocollen en embedded controllers. In een verkennende studie hebben de onderzoekers het principe van de methode al aangetoond met TCP, Sip en het communicatieprotocol van het biometrische paspoort. Met de STW-subsidie willen ze de methode verder uitwerken om systemen met maximaal veertig toestandvariabelen in kaart te brengen. De toestandsmodellen kunnen vervolgens worden ingezet om bijvoorbeeld analyses te maken van de software of testsuites op te stellen. Met name bij legacy software, waar geen modellen van beschikbaar zijn, kan dit van pas komen.

Bij het project worden praktijkcases van onder meer Axini, Chess, Océ, het Leidense Collis en NLNet Labs onder de loep genomen.

Abonneer direct op onze nieuwsbrief

abonneren

Time management in innovation

2 oktober - 1 november

Eindhoven

Advanced motion control

5 november - 11 november

Eindhoven