Pieter Edelman
14 January 2015

STW heeft acht Take-Off-leningen verstrekt van maximaal 250 duizend euro aan wetenschappelijke start-ups. Daarnaast krijgen 31 wetenschappers een subsidie van maximaal 40 duizend euro om een haalbaarheidsstudie naar het valoriseren van een uitvinding uit te voeren. Take-Off is de vorig jaar aangekondigde opvolger van de valorisation grant. De bedragen zijn hierbij verhoogd, en de fase-2-grant is omgezet van een subsidie in een rentedragende lening.

In Nijmegen krijgt Solarswing Energy een lening voor de verdere ontwikkeling van zijn energieopwekkende zonwering. De zonwering laat alleen diffuus licht door en zet het directe zonlicht om in elektriciteit, terwijl de warmte opgevangen wordt voor de klimaatbeheersing van het gebouw. Het bedrijf verwacht in juli een werkend prototype gereed te hebben voor buitentesten.

Ook Nerdalize, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, werkt aan energie-efficiëntie, zij het op een heel andere manier. Het bedrijf wil de krachtige computers die nu in rekencentra staan en daar met veel energie gekoeld worden, distribueren over woningen om ze daar als verwarming in te zetten.

Vijf van de leningen zijn bedoeld voor medische start-ups. Mylife Technologies van de UT werkt aan arrays van micronaaldjes die pijnloos vaccins in de huid kunnen injecteren. Het bedrijf bestaat overigens al langer; in 2007 ontving het al een fase-2-valorisation grant. VU-spin-off Lumicks werkt aan technologie om interacties van stoffen met een DNA-streng over tijd in kaart te brengen. Daarvoor wordt het DNA-molecuul in een microfluïdisch kanaal opgespannen tussen twee microscopische bolletjes en met fluorescentiemicroscopie in beeld gebracht. Door de stoffen hier langs te laten stromen, kan in beeld worden gebracht waar deze aan het DNA kleven. Verdere ontvangers zijn Erasmus MC-spin-off Artpred, dat met een simpele urinetest het succes van een ivf-behandeling kan voorspellen, Radboud UMC-spin-off Oncodrone, dat een stof heeft ontwikkeld die de omzetting van bepaalde kankercellen naar gevaarlijke mobiele cellen afremt, en Madam Therapeutics, een spin-off van het LUMC en AMC die antibiotica ontwikkelt op basis van korte stukjes eiwit.

De laatste ontvanger is 3DPPM, een spin-off van de TUE die zich richt op 3D-printen met polyamidepoeder. Zo’n negentig procent van dit materiaal gaat verloren tijdens het printproces, maar 3DPPM heeft technologie ontwikkeld om het restafval zodanig te bewerken dat ongeveer de helft van het poeder weer als grondstof bruikbaar is.