27 November 2015

Onderzoekers van de University of California at Berkeley, en Lawrence Berkeley National Laboratory hebben de luminescentie-efficiëntie van een enkele laag molybdeensulfide met meer dan twee orde-groottes verbeterd. Zij kregen dat voor elkaar door de talrijke defecten te repareren die dergelijke monolagen doorgaans plaagt. Zij gebruikten daarvoor een zogenaamd superzuur: een zeer sterk zuur, oftewel een verbinding die graag waterstofionen afdraagt. Deze protonen vullen als het ware de gaten in het molybdeensulfide op. Het zuur is tegelijk een effectief schoonmaakmiddel, dat verontreiningen op het 2d-materiaal verwijdert. Na behandeling neemt de kwantumopbrengst van de luminescentie toe van maximaal 0,6 procent naar zo’n 95 procent. Dat maakt het materiaal opeens interessant als lichtbron.