Hans van Vliet is hoogleraar software-engineering aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

23 March 2012

Gerrit Muller ziet systeemarchitectuur heel algemeen als het faciliteren van het leveren van de juiste oplossing (product) voor het juiste probleem. Het gaat hierbij steeds over (1) communiceren met een diversiteit aan belanghebbenden, (2) de situatie begrijpen om de juiste oplossing te kunnen kiezen, (3) overzicht houden, (4) kunnen omgaan met onzekerheden, (5) doelen en middelen kunnen onderscheiden, (6) continu rekening houden met de context van het product, (7) werken met feitelijke gegevens, niet met ’ik geloof dat …‘, en (8) terugkoppelingen gebruiken.

De auteur beschouwt zijn onderwerp vanuit tien gezichtspunten: de business, de systeemarchitect zelf, de klant, de methodes en hulpmiddelen die hem ten dienste staan, de langetermijnstrategie van de business, de synergie tussen vergelijkbare producten, ondersteunende processen, de rol van software in systemen, het presenteren van de architectuur aan het hoger management, en de mens. Elk gezichtspunt behandelt hij in een kort hoofdstuk. Inclusief index en dergelijke telt het boek nog geen 250 pagina‘s. Het gehele werk is uitvoerig voorzien van plaatjes om een en ander te verduidelijken. Aan het eind zijn alle plaatjes nog eens als postzegels afgebeeld, zodat de visueel ingestelde lezer snel iets kan terugvinden. De tekst en alle bijbehorende plaatjes en powerpointslides staan ook op de site van de auteur.

Muller heeft een grote ervaring als systeemarchitect bij onder meer Philips en ASML. Hij heeft veel cursussen gegeven over dit onderwerp en de weerslag hiervan is terug te vinden in het boek, en ook op de al veel langer bekende Gaudi-website. Er staat heel veel nuttigs in dit werk. Ik denk zelf dat het ervaren architecten meer aanspreekt dan beginners. Achter betrekkelijk losse zinnetjes gaat soms een hele wereld schuil. De ervaren architect heeft dan een aha-erlebnis; bij een beginner ben ik bang dat veel niet beklijft. Het vrijwel ontbreken van voorbeelden draagt hier aan bij. Kortom: meer een naslagwerk voor de gevorderde, of ondersteunend bij een cursus door een ervaren docent, dan een leerboek voor de beginner.