Pieter Edelman
25 May 2010

De ministeries van EZ, LNV en OCW trekken de komende drie jaar samen tachtig miljoen euro uit voor het Valorisatieprogramma, dat het omzetten van kennis naar producten moet stimuleren. Het programma mikt op consortia van bedrijven en onderzoeksinstellingen. Het geld kan onder meer worden ingezet voor het ontwikkelen van ondernemerschapvaardigheden in het onderwijs, het doorlichten van lopende onderzoek op commerciële potentie, het ondersteunen van starters of het financieren van haalbaarheidstudies.

Het Valorisatieprogramma richt zich op alle kennisdisciplines. Naast de technologische sectoren kan het ook gaan om bijvoorbeeld de creatieve sector, zorg en veiligheid. De maximale subsidie per project bedraagt 5 miljoen euro.