Paul van Gerven
10 June 2013

De industrie heeft het Nationale Techniekpact 2020 met gejuich ontvangen, maar het is geen panacee voor het dreigende personeelstekort in de technische industrie.

’Een drama‘, noemde minister Henk Kamp van Economische Zaken in Nieuwsuur de discrepantie tussen de oplopende werkloosheid in Nederland en de stijgende behoefte aan technisch personeel. ’We hebben veel te lang te weinig aandacht besteed aan techniek, zowel in het basisonderwijs als op de vervolg- en lerarenopleidingen. Dat hebben we verkeerd laten groeien zo, dus we moeten dat niet alleen aanpakken, we moeten die aanpak ook een paar jaar volhouden, zodat er een andere cultuur ontstaat.‘

De aanpak waaraan de minister refereert, is vastgelegd in het Nationale Techniekpact 2020, dat maandag 13 mei in science centre Nemo te Amsterdam werd ondertekend door bedrijfsleven, overheden, onderwijsorganisaties, de topsectoren en een schare kleinere partijen die het aantal technici in dit land graag zien groeien. Naast de nationale overeenkomst houden verschillende regio‘s er ook nog eigen plannen op na, toegespitst op de lokale situatie en problematiek.

Henk Kamp op Jean School 01
Op 13 mei bezocht minister Kamp de Jean School in Amsterdam om te kijken hoeveel technische handelingen er komen kijken bij het maken van een spijkerbroek.

Het pact combineert maatregelen met verschillende horizon (zie kader). Op korte termijn reserveert het kabinet driehonderd miljoen euro voor omscholing van mensen met interesse in techniek, bijvoorbeeld door WW‘ers toe te staan met behoud van uitkering een technische opleiding te volgen. Op langere termijn moeten aanpassingen in het onderwijs soelaas bieden, zoals introductie van technieklessen op basisscholen en stimulering van een keuze voor exacte-vakkenpakketten.

Bij jezelf

Velen zien in de totstandkoming van het convenant een opleving van de maatschappelijke en politieke waardering voor techniek en industrie. ’Vijf jaar geleden was een bijeenkomst als deze niet mogelijk geweest‘, zei de Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel. ’Er is echt iets veranderd in het land rond de vraag waar we straks ons geld mee gaan verdienen.‘ Ineke Dezentjé-Hamming, voorzitter van de werkgeversvereniging voor de technologische industrie FME, noemde het tekort aan technici ’niet alleen een probleem van bedrijven, maar van heel Nederland‘.

 advertorial 

Big Bits&Chips Real-Life Reunion

After a successful first edition of the Bits&Chips Event last year, we’re organizing a second edition on 9 June 2022, again at the Evoluon in Eindhoven. We’re looking forward to a live event again after months of not being able to attend them. Get your tickets now!

Maar er zijn ook kritische geluiden. Ronald Dekker, arbeidseconoom aan de Universiteit van Tilburg, noemt de maatregelen ’logisch‘, maar vraagt zich af waarom die nu pas worden geïmplementeerd. Hij vindt dat het bedrijfsleven al veel eerder verantwoordelijkheid had moeten nemen. ’De goede niet te na gesproken, maar veel bedrijven zijn lui en denken op de korte termijn. Ze doen niets om hun goede krachten te behouden en nemen niet deel aan activiteiten om hun personeelsprobleem te verbeteren. Maar klagen doen ze wel.‘

Techniekpact of niet, met zo‘n houding wordt het probleem niet opgelost, waarschuwt Dekker. ’Het bedrijfsleven kan bijvoorbeeld wel stageplaatsen beloven, maar individuele bedrijven moeten dat uitvoeren. Hoe makkelijk kunnen zij zich daaraan onttrekken? De afspraken zijn gemaakt op een hoog aggregatieniveau, maar de dagelijkse praktijk is weerbarstig.‘