16 June 2015

Twee jaar na ondertekening is het Techniekpact naar tevredenheid op de rails gezet, concluderen ministers Kamp en Bussemaker en staatssecretaris Dekker op basis van de voor het eerst verschenen Techniekpact Monitor. Er zijn 22 actielijnen geformuleerd en ingezet om het imago van techniek te verbeteren, de instroom van technische opleidingen te vergroten en de aansluiting op de arbeidsmarkt te optimaliseren. Het gaat om maatregelen die de hele onderwijsketen bestrijken, zoals (her)introductie van techniekles op basisscholen, samenwerking tussen bedrijven en scholen voor scholing van zowel leerlingen en leraren en budget om werklozen technisch om te scholen. Zeven van de lijnen zijn afgerond, de meeste andere vergen een langere adem.