Alexander Pil
5 June 2018

Een brede coalitie van (technologie)bedrijven, kennisinstellingen, overheden en mediapartijen bundelt vanaf deze week de krachten om heel Nederland mee te nemen in de technologische transitie. De nieuwe samenwerking heet Upgrade NL en is een initiatief van ondernemersorganisatie FME en de Dutch Technolgy Week, die maandag van start ging. Het is een meerjarig programma (2019-2021) waarin publieke en private partijen de krachten bundelen om Nederland (meer) tech wise te maken. Dit jaar moet het programma nader vorm krijgen, worden partners betrokken, projecten ontwikkeld en financiering bijeengebracht.

Nederland zit midden in een technologische revolutie met grote veranderingen in de gezondheidzorg, het onderwijs, privacy, veiligheid, mobiliteit, voeding, landbouw en energie. Bedrijven als ASML, Philips, ING en KPN werken de komende jaren samen met het onderwijs en maatschappelijke organisaties aan projecten die de burger tech wise maken.

Het is niet meer de techniek zelf die centraal moet staan, maar datgene wat de techniek voor ons betekent, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming. ‘Zonder een gezamenlijke en drastische upgrade zal er straks onvoldoende draagvlak zijn voor technologische ontwikkeling, onvoldoende geld voor technologieonderwijs en onvoldoende vaklui. Dan neemt het innovatieniveau af en ontwikkelen we minder nieuwe kennis, minder nieuwe producten, minder antwoorden op de grote vraagstukken van vandaag. Onze welvaart en ons welzijn zijn daarmee in het geding.’

Frits van Hout van ASML vult aan: ‘Het is een gezamenlijke opgave om de enorme veranderingen voor iedereen tot iets positiefs te maken. Daarom moeten we ook gezamenlijk investeren in die transitie: bedrijven, onderwijs en overheid. Alleen samen maken we Nederland tech wise en klaar voor de toekomst.’

BCe24 save the date

‘We slagen er steeds beter in nieuwe generaties voor leren en werken in de technologie te enthousiasmeren, maar inmiddels moet de hele samenleving aan de slag’, stelt Dezentjé. ‘Hoe zorgen we ervoor dat technologie iedereen helpt het beste uit zichzelf te halen? Hoe is technologie straks een hulp voor alle Nederlanders? Dat krijgen we alleen voor elkaar door samenwerking en een gecoördineerde aanpak.’