Pieter Edelman
24 January 2014

Zowel bij het hbo als bij de universiteiten begonnen er dit jaar fors meer studenten aan een technische studie dan vorig jaar, blijkt uit definitieve aanmeldcijfers van respectievelijk de Vereniging Hogescholen en de VSNU. Voor een deel valt de groei te verklaren uit de geplande maatregel om de basisbeurs voor starters in het aankomende jaar te vervangen door een lening (de maatregels is ondertussen een jaar opgeschoven). Schoolverlaters kozen er daarom het afgelopen jaar vaker voor om direct aan een studie te beginnen zodat ze nog onder de oude regeling vallen. De technische en natuurwetenschappelijke studies stegen echter harder dan de algemene trend.

Bij de universiteiten begonnen er afgelopen jaar 45,4 duizend studenten aan een bacheloropleiding, een toename van zeven procent. Ruim 5800 van hen kozen voor een technische studie, maar liefst twaalf procent meer dan een jaar eerder. In totale studentenaantallen stoot techniek nu geneeskunde zelfs van de derde plaats, ondanks dat het aantal starters daar met tien procent toenam. Bij natuurkundige studies begonnen er bijna 4400 studenten, dertien procent meer dan een jaar eerder. De grootste stijging op het conto van studies in de landbouw of natuurlijke omgeving: 22 procent meer, ofwel dertienhonderd starters in totaal.

Bij het hbo is de trend minder uitgesproken. Het aantal starters steeg met zes procent naar 106 duizend. Bij techniek steeg het aantal starters met twaalfhonderd studenten naar 1900, een groei van zeven procent. De Vereniging Hogescholen benadrukt dat de instroom in deze sector tien jaar geleden slechts vierduizend bedroeg. De grootste stijger in het hbo is overigens gezondheidszorg, dat met 5100 starters een groei noteert van elf procent.