Bits&Chips

Technische Natuurkunde in Eindhoven moet inkrimpen

17 oktober 2017 

De faculteit Technische Natuurkunde van de TU Eindhoven staat voor een forse bezuinigingsoperatie, waarbij gedwongen ontslagen niet zijn uitgesloten. Dat meldt universiteitsblad Cursor. Decaan Gerrit Kroesen heeft de medewerkers woensdag ingelicht. Eind november wil hij samen met het bestuur een reorganisatieplan presenteren.

De faculteit kampt met een tekort van een miljoen op een begroting van negen miljoen euro. Volgens Kroesen is het niet gelukt om te compenseren voor het wegvallen van de Fes, het onderzoeksfonds gevuld met opbrengsten van de aardgasproductie dat in 2011 door kabinet Rutte I werd geschrapt. ‘Op jaarbasis hebben we het aantal promoties met een kwart zien teruglopen van veertig naar dertig per jaar’, aldus de decaan op de Cursor-website.

De TUE tuigde weliswaar een universiteitsbreed programma op om promotieplaatsen te creëren in samenwerking met het bedrijfsleven, maar dat leverde bij Technische Natuurkunde slechts een handvol extra promovendi op. ‘Feit is dat we minder een engineering-faculteit zijn dan bijvoorbeeld Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde, waar die regeling wel een succes is.’

Foto: Bart van Overbeeke

Abonneer direct op onze nieuwsbrief

abonneren

System modelling with sysML

4 juni - 7 juni

Eindhoven

System modelling with sysML

4 juni - 7 juni

Eindhoven

Dutch System Architecting Conference

14 juni

's-Hertogenbosch