Pieter Edelman
28 January 2011

Een consortium van Technolution, verkeersspecialist BNV Mobility en adviesbureau Goudappel Coffeng heeft de order gekregen voor een proefproject voor het verminderen van de verkeersdrukte in de spits. Doel van dit Spitsvrij-project is om automobilisten in de driehoek Utrecht-Hilversum-Amersfoort te betalen als ze ervoor kiezen om een keer niet in de spits op pad te gaan. Het consortium werkt ook al samen in het Spitsscoren-project, dat een vergelijkbare insteek heeft in de regio Rotterdam.

Hoe de technologie er precies uit zal zien, is nog onduidelijk. Er zullen in ieder geval camerasystemen langs de kant van de weg komen om auto‘s te registreren en kastjes in de voertuigen om de gereden ritjes vast te leggen. In totaal zullen er rond de vijfduizend deelnemers zijn.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu voert diverse van dit soort proefprojecten uit door heel Nederland, elk met een wat andere insteek. Daaruit moet blijken welke aanpak het beste werkt.