Nieke Roos
21 April 2016

Onder de noemer Tekdelta is een groep van bedrijven, kennisinstellingen en incubators een initiatief gestart om starters sneller en eenvoudiger toegang te bieden tot patenten, onderzoeksfaciliteiten en netwerken. Doel is om het aantal Nederlandse doorgroeiers te verhogen en de valorisatie van Nederlandse r&d-output te versnellen. Initiatiefnemers zijn TNO en Startupdelta. De andere deelnemers zijn KPN, NXP, Philips, ECN, de drie tu’s, Healthvalley, Rockstart, Startup Amsterdam en Yes!Delft.