Marianne Vincken
8 March 2006

Gembong Baskoro promoveert op donderdag 23 februari aan de TU Eindhoven op een testconcept dat klantenklachten moet helpen voorkomen.

Gembong Baskoro bedacht tijdens zijn promotie een alternatief testconcept voor consumentenelektronica zoals dvd-spelers. Zijn Multiple Environment Stress Analysis (Mesa)-aanpak moet potentiële praktijkproblemen al vroeg in het ontwikkeltraject boven water brengen. Het belangrijkste doel is om op een systematische manier snel de oorzaak van de problemen te vinden om ze daarna te kunnen elimineren.

Baskoro‘s Mesa-aanpak bestaat uit een verzameling op elkaar afgestemde tests. De TUE-promovendus stelt het product bloot aan diverse stressfactoren zoals druk, temperatuur, trillingen, vochtigheid, maar ook aan gesimuleerd gebruikersgedrag. Zo probeert hij falen uit te lokken. De ontwerpers, maar ook medewerkers van de marketing- en de klantenserviceafdelingen, leveren kennis van de verwachte faalmechanismen. Daarnaast stellen zij experimenten voor waarmee fouten snel naar voren komen. Het praktijksucces van Mesa hangt sterk af van deze informatie.

Mesa kijkt vooral naar complexe betrouwbaarheidsproblemen door interacties tussen stressfactoren. Het blijkt dat Mesa behoorlijk wat fouten opspoort als het faalmechanisme erachter bekend is. Ook komen fouten zonder bekende oorzaak aan het licht. Hoe effectief dat gaat, is nog niet duidelijk. Daarvoor heeft Baskoro te weinig producten daadwerkelijk getest. In eerste instantie richtte hij zich namelijk op de academische vragen zoals: komen vroege fouten ook inderdaad in de praktijk voor en zo ja, zijn ze te identificeren en te voorkomen in het vroege ontwikkeltraject?

Vroege fouten

In producten komen problemen steeds sneller aan het licht. Leveranciers krijgen meer garantieclaims in de eerste maanden dan tegen het einde van de productlevensduur. Door de snelle opeenvolging van productgeneraties zijn de laatste problemen ook minder erg.

Bits&Chips event sponsor registration-early bird

Traditionele testmethoden kunnen vaak pas worden uitgevoerd als een product (of een prototype) gereed is. Gembong Baskoro richtte zich echter op tests voor het front-endproces, ofwel op de ontwerpfase. Dat is moeilijker, omdat er in dat stadium nog steeds veel onzekerheden bestaan.

Reliability– of bedrijfszekerheidsproblemen zijn er in twee soorten. Hard reliability-problemen treden op als een product niet voldoet aan de specificaties. Bij soft reliabilty-problemen voldoet het product niet aan de verwachtingen van de klant. Baskoro richtte zich op de eerste soort, in het bijzonder op fouten die optreden kort na de aankoop. Het kan zijn dat zo‘n apparaat überhaupt niet werkt (dead on arrival, DOA) of dat het niet volgens de specificaties functioneert.

In dat laatste geval zijn er weer twee situaties te onderscheiden: er is geen technische afwijking te zien (no fault found, NFF), of er is een afwijking, maar de oorzaak is onbekend (cause not found, CNF). Heel vaak is de helft van de klachten te herleiden tot NFF of CNF.

Mesa wil naast de bestaande testmethoden een alternatief bieden om dit soort fouten snel aan te tonen. NFF-fouten opsporen kan door slim veel verschillende stressfactoren te gebruiken. Hoewel Mesa conceptueel gezien gecompliceerder is dan andere testmethoden, wegen de voordelen hier volgens Baskoro ruimschoots tegenop. Het versnelt de opsporing, is bruikbaar in de ontwerpfase en brengt ook niet van tevoren verwachte problemen aan het licht.

0638143655000
De klimaatkamer met rechtsboven de extra electronica voor het aansturen van de stressfactoren.
0638143726000
TUE-promovendus Gembong Baskoro nam een onderdeel van een audio-installatie onder de loep. Hij gebruikte grote luidsprekers om de druk op het systeem op te voeren.

Zwakke plekken

Mesa is ontworpen voor de front-endfase van het productontwikkelproces. Het is echter ook te gebruiken als verificatie- of validatietest op al in serie geproduceerde producten om de oorzaak van problemen op te sporen. Of Mesa in industriële omstandigheden kosteneffectief kan zijn, hangt af van de bedrijfsinfrastructuur en de beschikbaarheid van multidisciplinaire teams die informatie kunnen aanleveren over zwakke plekken. Voor harde conclusies daarover is eerst nog meer onderzoek nodig.

Gembong Baskoro suggereert om Mesa ook te gaan gebruiken voor ’zwakkere‘ producten, die vaak niet aan de specificaties voldoen of die zijn uitgevallen bij tests tijdens het productieproces. Inzicht in waarom sommige producten zwakker zijn en hoe ze verzwakken, levert de fabrikant toegevoegde waarde. Verder stelt Baskoro voor om een expertsysteem te gebruiken in combinatie met Mesa. Dat zou het vaststellen van de dominante stressfactoren eenvoudiger kunnen maken en bovendien een bijdrage kunnen leveren aan het optimaal inrichten van de experimenten.