Nieke Roos
28 March 2017

Op een traject van rijks-, provinciale en lokale wegen van Helmond via Eindhoven tot Tilburg gaan (inter)nationale bedrijven nieuwe technieken en diensten uitproberen op het gebied van slimme mobiliteit. Deze nieuwe testomgeving, ‘Mobilitymovez.NL, Urban Mobility Testing Area’ geheten, stelt een gecontroleerd, beheersbaar deel openbare weg beschikbaar voor proeven met onder meer autonome auto’s, in treintjes rijdende vrachtwagens of met weggebruikers communicerende verkeerslichten. Initiatiefnemers zijn de provincie Noord-Brabant, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en de gemeentes Eindhoven, Helmond en Tilburg. Op termijn is uitbreiding mogelijk naar Breda en ’s-Hertogenbosch.

‘Als overheden zoeken we naar nieuwe oplossingen die ons helpen bij het verbeteren van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en veiligheid in onze steden’, licht gedeputeerde Christophe van der Maat van de provincie Noord-Brabant toe. ‘Om die nieuwe mobiliteitsconcepten daadwerkelijk op grote schaal te kunnen introduceren, is testen in de praktijk essentieel. Daarom is er nu Mobilitymovez.NL, Urban Mobility Testing Area. Juist het feit dat hier kan worden getest op een totaal netwerk van wegen met een verschillend karakter en een ander snelheidsregime maakt deze testomgeving uniek.’ Potentiële deelnemers zijn automotive- en telecombedrijven, dienstverleners in slimme mobiliteit, specialisten in intelligente transportsystemen, leasemaatschappijen en verzekeraars.

Doel is de Nederlandse en Europese mobiliteitssector naar een hoger niveau tillen en de bereikbaarheid in en tussen steden en regio’s verbeteren. Behalve nieuwe producten en diensten testen, willen de initiatiefnemers bedrijven met elkaar verbinden om onderlinge kruisbestuiving en kennisdeling op het gebied van slimme mobiliteit te bevorderen. Samenwerken aan de ontwikkeling, integratie en implementatie van nieuwe mobiliteitsconcepten gebeurt eerst op kleine schaal met verschillende publieke en private partijen. In de testomgeving kunnen ze de innovaties in de dagelijkse verkeerspraktijk testen en verder ontwikkelen tot een oplossing die ze grootschalig in de markt kunnen zetten.