Nieke Roos
22 April 2015

Thales gaat een tiental studiebeurzen uitreiken van elk vijfduizend euro. Hbo- en wo-studenten van it-gerelateerde opleidingen kunnen zich tot 25 mei inschrijven. De gelukkigen die door de selectie komen, krijgen het geld in een periode van twee jaar en mogen dat gebruiken voor hun studiekosten. Ze mogen zelf bepalen in hoeverre ze daarbij de faciliteiten willen benutten die Thales biedt, zoals begeleiding door een eigen carrièrecoach, kennisdeling met medewerkers en de mogelijkheid om af te studeren met kans op een baan in Hengelo. In een eerdere campagne stelde het bedrijf tien beurzen ter beschikking aan vrouwelijke universitaire techniekstudenten.