Nieke Roos
24 November 2011

Thales Nederland en TNO richten het Dutch Radar Centre of Expertise (D-Race) op. De twee werken al jaren samen aan radars en geïntegreerde sensorsuites voor bijvoorbeeld calamiteitenbestrijding, haven- en kustbewaking, medische toepassingen en verkeersbegeleiding. Met D-Race willen ze de innovatie opschakelen, zodat klanten kunnen profiteren van een efficiëntere en snellere kennisopbouw en een versnelde ontwikkeling. Morgen ondertekenen de directies van beide partijen de samenwerkingsovereenkomst.

’Tijdens onze jarenlange samenwerking hebben we steeds bewezen tijdig nieuwe technologieën en concepten te introduceren die hebben geleid tot industriële radarproducten die onze Koninklijke Marine een technologische en operationele voorsprong geven‘, aldus Henk Geveke van TNO. ’Door onze samenwerking met Thales Nederland te verdiepen, kan de ontwikkeling van nieuwe concepten in de toekomst nog beter en sneller verlopen. Deze kennis komt ook aan andere sectoren dan defensie ten goede, zoals automotive, industriële innovatie, levenswetenschappen en ruimtevaart.‘

CEO Gerben Edelijn van Thales Nederland ziet ook mogelijkheden over de grens. ’Door D-Race kunnen klanten profiteren van nog efficiëntere productontwikkeling en innovatievere oplossingen. Niet alleen in Nederland, maar ook ver daarbuiten, want Thales is actief in vijftig landen. Bovendien kan D-Race blijvend nieuwe impulsen geven, zodat Thales Nederland en zijn toeleveranciers hun concurrentiepositie kunnen verbeteren en verder kunnen groeien, op nationale en internationale markten.‘