Nieke Roos
10 October 2017

Met zijn nieuwe Smart-L Multi Mission-radar is Thales erin geslaagd een ballistische raket te detecteren en meer dan driehonderd seconden te volgen zonder onderbreking. Het projectiel werd in westelijke richting gelanceerd vanaf de Schotse Hebriden, in het kader van een internationale marineoefening gericht op luchtverdediging. De radar op de testtoren in Hengelo signaleerde de raket op het moment dat deze boven de horizon verscheen en hield hem in beeld tijdens zijn baan buiten de atmosfeer, op een gemiddelde afstand van vijftienhonderd kilometer.

Thales_Smart L_MM_op_testtoren
Vanaf de testtoren in Hengelo detecteerde de Smart-L MM een ballistische raket gelanceerd vanaf de Schotse Hebriden.

De kwaliteit van de door de Smart-L MM gegenereerde doelinformatie is hoog genoeg voor ‘launch on remote’, aldus Thales. Dit houdt in dat de radar een marineschip op afstand van de benodigde informatie kan voorzien om een SM-3-raket af te vuren en daarmee een ballistisch projectiel onschadelijk te maken. De Smart-L MM hoeft dus niet op het betreffende vaartuig te staan; hij kan op een ander schip zijn geïnstalleerd of op de wal. ‘Deze mijlpaal toont aan dat we wereldwijd vooroplopen op het gebied van radartechnologie voor de verdediging tegen ballistische raketten’, stelt ceo Gerben Edelijn van Thales Nederland.

Thales_screenshot
De Smart-L MM volgde de raket honderden seconden, gedurende zijn baan buiten de atmosfeer.

De bouw van de Smart-L MM-radar is op dit moment in volle gang. De planning van Thales is om volgend jaar te starten met de levering van vier Naval-types aan de Koninklijke Marine voor evenzoveel Luchtverdedigings- en Commandofregatten (LCF’s). De Koninklijke Luchtmacht krijgt twee Fixed-exemplaren voor de bewaking van het Nederlandse luchtruim.