Aad_Vredenbregt

Aad Vredenbregt is directeur-eigenaar van Valoli.

3 July 2015

Tijdens de Bits&Chips Software Engineering-conferentie (#BCSE15) in Eindhoven werden in verschillende tracks kennis en ervaring gedeeld over de manier waarop we sneller, beter en goedkoper software-intensieve producten kunnen ontwikkelen. Want als er één wetmatigheid opgaat in de eenentwintigste eeuw dan is het de behoefte aan snelheid. De acceptatie van nieuwe technologie en functionaliteit gaat steeds vlotter. Bedrijven zijn een steeds korter leven beschoren en hun producten of diensten kennen een steeds kortere fase waarin ze levensvatbaar zijn. Eerder dan de concurrentie op de markt zijn is vaak voorwaarde om te winnen in een marktsegment.

Tegelijk hebben we op onze softwareontwikkelafdelingen te maken met toenemende complexiteit, voornamelijk als gevolg van de exponentiële ontwikkeling van technologie. Tijdens een rondetafeldiscussie na afloop van de conferentie gingen enkele prachtige voorbeelden van die complexiteit over tafel: de imagingproducten van Philips Healthcare, de printers van Océ, de navigatieproducten van Tomtom waarmee auto’s straks autonoom moeten kunnen rijden en de combat-managementsystemen van Thales aan boord van marineschepen.

Tijdens de openingskeynote van de conferentie benadrukte Jan Bosch dat het steeds lastiger wordt om systeemrequirements op te stellen, aangezien we in deze snelle wereld niet altijd goed weten wat onze klanten morgen willen hebben. Die requirements worden volgens hem steeds vaker niet meer dan een set van hypotheses.

Ziedaar de omgeving waarin een softwareontwikkelafdeling vandaag de dag opereert, terwijl we steeds grotere tekorten krijgen aan engineers op de arbeidsmarkt. Vandaar dat de track over de modelgedreven aanpak ook veel bezoekers had op de conferentie.

 advertorial 

The crisis in the semiconductor market – symptoms, diagnosis, forecasts

You must have heard about it already, that the car manufacturers are unable to produce new cars due to the crisis in the semiconductor market. Modern cars are full of electronics but is it really bad enough to halt production? Does the semiconductor crisis only affect the automotive industry and is there no cure or at least a vaccine for it? Read about it here.

In de track waarvan ik voorzitter was, deelden we ervaringen met continuous integration, continuous delivery en continuous deployment (ci/cd). De invoering van ‘continuous’ wordt gezien als een van de mogelijkheden om sneller functionaliteit naar de klant uit te rollen. Vaak in combinatie met een Agile-manier van werken, in korte sprints.

De processen en technologie die ten grondslag liggen aan deze werkwijze zijn niet nieuw. Zij dateren eigenlijk van de invoering van extreme programming-praktijken. Om sneller, beter en goedkoper te kunnen werken, worden processen steeds uitgebreider en wordt steeds meer discipline gevraagd van de softwareontwikkelaars. Voor cowboys – vaak heel goede programmeurs – is geen plaats meer. Programmeurs die de kortste weg naar resultaat nemen en daarbij de processen (deels) aan de kant zetten, doen in deze tijden meer kwaad dan goed.

Hoewel de aanwezige hightechbedrijven overwegend de invoering van ci/cd toejuichen, onderkennen zij dat ze in hun complexe, multidisciplinaire omgevingen continuous integration wél maar continuous delivery (en zeker deployment) niet zonder meer succesvol kunnen invoeren. Met name het ontbreken van mogelijkheden om op grote schaal automatisch te testen -voorwaarde voor succesvolle continuous deployment – levert grote problemen op. De hightech heeft hier nog een weg te gaan, waarbij de aanwezige bedrijven besloten hebben om gezamenlijk op te trekken middels regelmatige bijeenkomsten over het onderwerp ci/cd. Mocht u of uw organisatie willen aansluiten, dan kunt u zich melden.