Nieke Roos
22 March 2011

TMC heeft in 2010 42,1 miljoen euro aan opbrengsten binnengehaald. Dat is dertien procent meer dan een jaar eerder, en dat ondanks een aanhoudende tariefdruk. De omzetstijging is primair het gevolg van het toegenomen aantal medewerkers: door een aantrekkende vraag heeft de dienstverlener zijn personeelsbestand weer kunnen uitbreiden van 387 ultimo 2009 naar 461 eind 2010. De operationele winst verdubbelde bijna tot 5,3 miljoen. Het nettoresultaat kwam uit op 3,5 miljoen euro, waar dit twaalf maanden eerder nog 4,7 miljoen negatief was door een afboeking van 6,2 miljoen op de goodwill van onderdeel Adapté.

’Wij kijken zonder meer positief terug op 2010‘, aldus TMC-directeur Thijs Manders, die het jaar omschrijft als een van sterk herstel. ’Wij hebben een mooie groei laten zien in zowel opbrengsten als winstgevendheid. Ook hebben de in 2009 ingezette organisatorische verbeteringen een grote bijdrage geleverd aan de resultaten. Wij hebben nagenoeg alle kwalitatieve doelstellingen gehaald. Alle seinen staan op groen om ook dit jaar goed te blijven presteren. Voor onze Technology-activiteiten, die een zeer groot gedeelte van onze opbrengsten uitmaken, voorzie ik volop kansen om onze positie verder uit te bouwen.‘

De markt waarin TMC Technology opereert, met name de halfgeleiderindustrie, heeft het afgelopen jaar duidelijke tekenen van herstel laten zien. Hoewel de tarieven op een laag niveau zijn gebleven als gevolg van de economische crisis, zijn de opbrengsten met een kwart gestegen naar 30,6 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat verdubbelde ruim tot 4,7 miljoen.

TMC ICT heeft in 2010 een licht herstel doorgemaakt. Ondanks een onverminderde tariefdruk zijn de opbrengsten stabiel gebleven op 3,8 miljoen euro. Operationeel keerde het onderdeel terug in de zwarte cijfers met een resultaat van honderdveertigduizend euro. Vooral de ontwikkelingen in de gezondheidszorg, een belangrijke sector voor deze tak, zijn positief.

Techwatch Books: ASML Architects