Nieke Roos
21 April 2016

TNO-Esi en het Fraunhofer Institute for Experimental Software Engineering (IESE) gaan hun r&d-samenwerking voor complexe softwaresystemen intensiveren. Daartoe hebben de twee een intentieverklaring ondertekend. Het streven is om meer gezamenlijk onderzoek te doen, meer kennis en kunde uit te wisselen en de industrie gezamenlijke diensten te gaan aanbieden op het gebied van technologietransfer en competentieontwikkeling.

‘De afgelopen maanden hebben we een heleboel gezamenlijke interesses geïdentificeerd, maar ook complementaire competenties’, aldus Dieter Rombach van Fraunhofer IESE. ‘In de toekomst willen we deze gebruiken om enerzijds onze onderzoeksresultaten en anderzijds ons aanbod voor industriële klanten te verbeteren. De uitdagingen in het kader van Industrie 4.0 vormen hiervoor een uitermate geschikt applicatiedomein.’ Eerder tekenden de overkoepelende TNO- en Fraunhofer-organisaties al een intentieverklaring voor een intensievere samenwerking op het gebied van de vierde industriële revolutie.