Paul van Gerven
17 May 2017

TNO wil één organisatie blijven en niet in onderdelen worden verdeeld over de technische universiteiten, zoals TUE-voorzitter Jan Mengelers vorige maand voorstelde. Dat valt op te maken uit het strategisch plan dat TNO dinsdag publiceerde. ‘De multidisciplinariteit van TNO is één van onze grootste toegevoegde waarden bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen’, aldus ceo Paul de Krom van TNO.

Volgens Mengelers is het onderzoek in Nederland verzuild, wat toepassing van uitvinding en resultaten vertraagt. Hij pleit ervoor om de scheiding tussen universitair en toegepast onderzoek af te schaffen door activiteiten van kennisinstellingen bij universiteiten te plaatsen.

Dat gaat TNO te ver. De organisatie wil de samenwerking met alle stakeholders intensiveren, maar zij denkt de meeste impact te realiseren als zij intact blijft. ‘TNO wil in 2021 hét vliegwiel zijn voor innovatie in Nederland. Uitgaand van de vraag uit de samenleving zoekt TNO in samenwerking met de beste partners naar integrale oplossingen’, aldus de bestuursvoorzitter De Krom in het strategisch plan.