Pieter Edelman
3 August 2017

TNO meldt dat de experimenten met de begin dit jaar gelanceerde Peass-satelliet een succes zijn. De satelliet is het resultaat van het gelijknamige EU-project waarin de afgelopen jaren een architectuur is ontwikkeld voor nanosatellieten. De technologie richt zich onder meer op het compenseren van vervormingen en energieopwekking. Na een half jaar in de ruimte blijken alle ontwikkelde systeemcomponenten nog operationeel te zijn en is bewezen dat de technologie werkt, aldus TNO.

De populariteit van kleine en relatief goedkoop te produceren satellieten neemt snel toe en de zogenoemde cubesats, kunstmanen met een grootte van een melkpak, zijn niet meer weg te denken uit de ruimtevaart. Dit soort kleine satellieten zijn echter kwetsbaar. Zo kunnen de extreme temperatuurvariaties in de ruimte de satelliet vervormen en de metingen van de apparatuur beïnvloeden.

Binnen Peass, wat staat voor Piezo Electric Assisted Smart Satellite Structure, hebben de partners ‘slimme’ structuren ontwikkeld die hun vervorming kunnen meten met optische fibers en compenseren met piëzoactuatie. De piëzomaterialen kunnen tevens gebruikt worden voor energieopwekking. Volgens TNO kunnen onderzoekers en bedrijven de inzichten nu gebruiken bij de bouw van hun eigen cubesats.

Het project werd in 2013 afgetrapt met een budget van 2,5 miljoen euro. Naast TNO participeerden Isis uit Delft, Sonaca uit België en Sonaca Space uit Duitsland, en NSL Satellites en Technion uit Israël.