20 May 2016

Staatssecretaris Wiebes stelt voor het gebruik van de innovatiebox te beperken. Meest in het oog springende wijzigingen die hij beoogt, zijn de voorwaarde dat het bedrijf de winstgenererende innovatieve activiteiten zelf moet uitvoeren (en dus niet mag uitbesteden), dat de innovatie bewijsbaar uniek is (zoals bijvoorbeeld blijkt uit toekenning van een octrooi) en dat het betreffende bedrijf beschikt over een S&O-verklaring. Met deze maatregelen wil Wiebes voldoen aan internationale afspraken die zijn gemaakt om misbruik van de innovatiebox en vergelijkbare regelingen te voorkomen. Veel landen vreesden regeling belastingontwijking faciliteert.

Wiebes nodigt bedrijven uit te reageren op zijn voorgestelde wijzigingen, voordat hij ze invoert. Daartoe is een internetconsultatie opengesteld.