Nieke Roos
24 November 2016

Tomtom en de gemeente Amsterdam bundelen hun krachten om de verkeers- en parkeersituatie in de hoofdstad te verbeteren. De twee gaan onder meer kijken naar nieuwe manieren om verkeersstromen en parkeergedrag in kaart te brengen en om stadsplanners en weggebruikers slimmere verkeersbeslissingen te laten nemen. Tomtoms realtime verkeersinformatie moet de gemeente meer inzicht geven in de toegankelijkheid van en mobiliteit in de stad en in het effect van maatregelen zoals wegafsluitingen, zodat ze sneller kan ingrijpen als zich problemen voordoen.