Pieter Edelman
8 December 2009

De Topcased-omgeving voor het modelgebaseerd ontwikkelen van veiligheidskritieke embedded systemen heeft versie 3.2.0 vrijgegeven. Topcased is gebaseerd op Eclipse en voegt daar een set plug-ins en een servicegeoriënteerde bus aan toe om andere tools te kunnen verbinden. De software is bedoeld om de architectuur op zowel hardware- als softwareniveau te specificeren en biedt een ontwikkelomgeving voor het gehele traject van systeemontwerp tot eindproduct. Daarvoor is de software onder meer uitgerust met model-editors, simulators en formele checkers.

In de nieuwe release is de SysML-editor bijgewerkt naar de finale specificatie en is een editor toegevoegd voor Ecore-modellen. Ook bevat Topcased SAM- en UML-gereedschappen. Daarnaast zijn verschillende experimentele features toegevoegd, zoals codegenerators die uit UML Java-, C- of Python-code kunnen genereren, een documentatiegenerator en een HDL-editor en -checker.

Topcased is als opensource pakket beschikbaar.