Pieter Edelman
20 September 2018

De topsector High Tech Systemen en Materialen (htsm) heeft haar nieuwe kennis- en innovatieagenda gepresenteerd voor de periode 2018-2021. De agenda biedt onderzoekers, ondernemers en overheden inzicht in het publieke en private hightechecosysteem in Nederland.

De agenda benoemt vijf maatschappelijke thema’s: klimaat, duurzaamheid, gezondheid, veiligheid en mobiliteit. Bij ieder thema laat de agenda zien hoe de sleuteltechnologieën van htsm hier een bijdrage aan leveren. Ook laat de agenda zien hoe de publiek-private samenwerking in de topsector georganiseerd is, welke middelen daarbij worden ingezet, en wat nog moet worden ingevuld. Het fundament hiervan ligt in de htsm-roadmaps voor gezamenlijk onderzoek.

HTSM
De kennis- en innovatieagenda werd tijdens een event van Holland High Tech gepresenteerd door het topteam htsm: Arno van Mourik, Dave Blank, Marc Hendrikse, Fred van Roosmalen en Michiel Sweers.