Paul van Gerven
12 September 2017

Er moet een nationaal programma komen voor Elektrochemische Conversie & Materialen (ECCM). Dat staat in een rapport dat is opgesteld door de topsectoren Chemie, Energie en HTSM. Met ECCM-technologie worden energievormen in elkaar omgezet, bijvoorbeeld elektrische energie in chemische verbindingen als waterstof of ammoniak. Dat is essentieel voor de verduurzaming van het energie- en grondstoffensysteem, aldus het rapport.

ECCM vormt een interessante nieuwe markt voor de Nederlandse industrie, maar er is behoefte aan coördinatie en regelgeving. ‘Het is duidelijk dat afzonderlijke marktpartijen niet in staat zijn zonder coördinatie een collectieve doelstelling te realiseren; daarvoor is het systeem te complex’, zegt Richard van de Sanden van onderzoeksinstituut Differ en voorzitter van de commissie die het rapport heeft opgesteld.

Ook zijn extra investeringen nodig. ‘De CO2-doelstellingen die de overheid heeft gesteld zijn een mooi begin om innovaties zoals ECCM te versnellen. Maar er is meer nodig. Zonder extra investeringen kunnen we deze versnelling niet realiseren, daar zijn bedrijfsleven en wetenschap het over eens’, aldus Van de Sanden.

Het rapport is goed ontvangen op het ministerie van Economische Zaken. Het nodigt de topsectoren uit hun ideeën in concrete programma’s uit te werken.

 advertorial 

Free webinar ‘Modernizing your code base with C++20’

As many production tool chains now adopt C++20 features, the potential this brings is unlocked. What advantages can recent versions offer to your code base? In this webinar we’ll look at the great improvements C++ has gone through and how features like concepts and ranges can transform your code. Register for video access.