Pieter Edelman
17 September 2018

Linus Torvalds, de opperbeheerder van de Linux-kernel, geeft toe dat hij niet goed omgaat met de gevoelens van de gemeenschap en dat dit schadelijke effecten heeft op Linux. Hij stelt een nieuwe gedragscode voor kernelontwikkelaars voor en last voor zichzelf een sabbatical in om gericht aan de slag te gaan met zijn omgangsvormen, schrijft hij aan de mailinglijst voor kernelontwikkelaars.

De botte managementstijl van Torvalds is al decennia lang reden van controverse. Met name de scheldkanonnades op de mailinglijst (waar het Linux-project zich met name afspeelt) zijn een bron van discussie. Verkeerde beslissingen kunnen steevast rekenen op een verbale veeg uit de pan van Torvalds – vaak gericht op de beslissing zelf of de technologie, maar soms wordt het ook persoonlijk.

Linus_Torvalds

Sommige mensen menen dat de aanpak nodig is om de kwaliteit van de code te bewaken. Maar niet iedereen is het daarmee eens; andere opensource projecten zijn vaak een stuk civieler en doen het ook prima. Terwijl Torvalds’ gedrag al meerdere malen (beginnende) ontwikkelaars heeft weggejaagd.

De directe aanleiding voor de ommekeer nu is de Linux Kernel Maintainers Summit. Torvalds dacht dat die in het Schotse Edinburgh gehouden zou worden, en greep de gelegenheid aan om een aansluitende familievakantie te boeken. Maar de bijeenkomst stond eigenlijk op de planning voor het Canadese Vancouver. Toen die vergissing uitkwam, haalde hij zijn schouders op en zei hij dat de conferentie maar zonder hem gehouden moest worden. Dat vonden de andere ontwikkelaars geen optie en ze besloten uiteindelijk om de bijeenkomst maar te verplaatsen naar Schotland.

 advertorial 
Microchip

Device lifecycle management for fleets of IoT devices

Microchip gives insight on device management, what exactly is it, how to implement it and how to roll over the device management during the roll out phase when the products are in the field. Read more. .

Volgens Torvalds heeft die kwestie tot veel discussies over zijn opstelling geleid. En het resultaat is een moment van zelfreflectie: ik realiseer me aan de ene kant eindelijk dat het niet grappig was of een goed teken dat ik de jaarlijkse summit wilde overslaan, en aan de andere kant realiseer ik me dat ik een aantal diepgewortelde gevoelens in de gemeenschap jarenlang heb genegeerd’, schrijft hij aan de ontwikkelaarsgemeenschap. ‘Het is niet goed dat ik mensen verkeerd begrijp en dat ik vervolgens (jarenlang) de situatie verkeerd heb ingeschat en bijgedragen heb aan een onprofessionele omgeving.’

Torvalds, die schrijft van nature geen empathisch persoon te zijn, weet nog niet hoe hij zijn gedragsverandering aan gaat pakken. Hij denkt onder meer aan simpele scheldwoordenfilters in zijn mailprogramma, maar ook aan bijscholing. Daarnaast wil hij een nieuwe gedragscode invoeren. Voorheen was er een kort document waarin stond dat iedereen goed met elkaar moest omspringen, nu wil hij zich baseren op de Contributor Covenant, een populaire gedragscode voor opensourceprojecten.