Nieke Roos
23 February 2016

Neways heeft het afgelopen jaar 374,1 miljoen euro omgezet. Dat is 21 procent meer dan in 2014. In de eerste jaarhelft kwam de groei volledig op het conto van het overgenomen BUS, de laatste zes maanden droegen ook andere werkmaatschappijen bij. De nettowinst daalde jaar op jaar van 7,0 naar 3,2 miljoen. In 2014 was dat echter inclusief 1,7 miljoen euro aan bijzonder baten, tegen 3,0 miljoen aan bijzondere lasten in 2015, waaronder reorganisatiekosten voor Neways Micro Electronics in China en Neways Cable & Wire Solutions in Echt.

‘2015 was een belangrijk transitiejaar voor Neways’, aldus ceo Huub van der Vrande. ‘De betere spreiding over marktsectoren mede als gevolg van de overname van BUS heeft ons fundament structureel versterkt. Daarnaast hebben we ons verbeterprogramma ‘Up to the next level’ geïntroduceerd, dat de organisatie afstemt op de toegenomen marktdynamiek, de efficiency verder verbetert en de capaciteitsbezetting optimaliseert. De eerste effecten hiervan beginnen zichtbaar te worden, in de vorm van een meer stabiele performance van de verschillende werkmaatschappijen.’

Ultimo 2015 bevatte het orderboek voor 167,6 miljoen euro aan opdrachten, tegen 155,9 miljoen eind 2014. Mede door de overname van BUS kent de portefeuille een gelijkmatigere en bredere spreiding over de verschillende sectoren. Gedurende het jaar was de omzet dan ook relatief stabiel; alleen in de loop van het vierde kwartaal nam Neways sterkere fluctuaties waar als gevolg van voorraadaanpassingen bij klanten.

In automotive, waar BUS een sterke positie heeft, nam de omzet met zestig procent toe tot 88 miljoen euro. De inkomsten in het industriële segment stegen het afgelopen jaar met twintig procent naar 142 miljoen, waarmee dit nu verreweg de grootste marktsector van Neways is. De halfgeleiderbranche bracht 67 miljoen euro in het laatje, acht procent meer. De medische tak zag de omzet met drie procent afnemen tot 57 miljoen.

 advertorial 

Free webinar ‘Modernizing your code base with C++20’

As many production tool chains now adopt C++20 features, the potential this brings is unlocked. What advantages can recent versions offer to your code base? In this webinar we’ll look at the great improvements C++ has gone through and how features like concepts and ranges can transform your code. Register for video access.