Maurice Siteur is managing consultant bij Capgemini en lid van de stuurgroep van de Nederlandse Testdag.

13 December 2013

De negentiende editie van de Nederlandse Testdag had als slogan ‘Your future starts today’. Belangrijke thema’s waren modelgebaseerd, integraal en agile testen en de groeiende rol van de crowd. Maurice Siteur doet verslag.

Met de opkomst van apps is er niet alleen voor ontwikkelaars een nieuwe wereld opengegaan maar ook voor testers. De belangrijkste uitdagingen voor deze laatste groep stonden centraal tijdens de openingskeynote op de negentiende editie van de Nederlandse Testdag, 21 november jongstleden in Groningen. Julian Harty, auteur van de Better Software Testing Blog, belichtte het testen van apps. Daarbij had hij aandacht voor de verschillende mobiele besturingssystemen, web- en native apps en appstores.

Harty wees er onder meer op dat bij de appstore van Apple een goedkeuringstijd geldt van zes weken. Dat geeft het begrip time-to-market een geheel nieuwe lading. Je zult maar een kleine fout willen repareren. En om enig verkoopsucces te hebben, moet een app minimaal vier sterren hebben. Apps zullen volgens Harty echter niet verdwijnen, omdat ze meer kunnen en bovendien persoonlijker in te richten zijn dan een website.

Nederlandse Testdag 02
Foto’s: Pam Fotografie

Toekomst

Modelgebaseerd testen begint zijn jarenlange belofte nu langzaam in te lossen en meer en meer aan te slaan in de markt. Rachid Kherrazi van Nspyre trok in Groningen een vergelijking tussen handmatig, geautomatiseerd en modelgebaseerd testen. Hij liet zien dat het laatste veruit het snelste gaat en grote tijdwinst oplevert. Bij geautomatiseerd testen moet je namelijk ook de uit te voeren scripts nog maken, terwijl op basis van een model meer is te genereren vanaf het begin van het project. Nog meer winst is te behalen door de data los te koppelen van de scripts.

Integratietests worden ook steeds belangrijker, omdat veel fouten pas aan het licht komen bij het samenvoegen van verschillende onderdelen. Teade Punter van Esi/TNO schetste de uitdagingen rond de integratie van hightech systemen. Die liggen onder meer op het gebied van outsourcing, samenwerkende systemen en assemblage bij de klant. Dit vereist een betere voorspelbaarheid van de integratie, die bijvoorbeeld is te bereiken met een modelgebaseerde aanpak.

BCe24 save the date

Agile testen heeft volgens velen de toekomst. Gerlof Hoekstra van Atos betoogde dat je een testplan net zo goed in een mindmap kunt zetten. Daarmee is de omvang terug te brengen van tien tot twintig velletjes naar slechts één pagina. Hoekstra pleitte ervoor om minder strikt om te gaan met het testproces: met een compact en flexibel plan gekoppeld aan enthousiasme en vindingrijkheid moet de klus te klaren zijn. Doordat ideeën in de loop van een project evolueren, veranderen ook de beslissingen over het testen van software.

Alex Telea van de Rijksuniversiteit Groningen sprak over de analyse van broncode. Hierbij toonde hij de ontwikkeling over tijd van een groot systeem. Het publiek zag de code veranderen en specifieke stukken verdwijnen en weer terugkeren. Het leek wel alsof twee teams elkaar aan het tegenwerken waren. De door Telea geschetste aanpak biedt mogelijkheden om trends te signaleren en daar conclusies aan te verbinden.

E-boek

In de namiddag toonde René Tuinhout van Piqt-O aan dat testtechnieken ook nuttig zijn bij het vinden van een partner. Het gewenste geslacht komt tot uitdrukking in equivalentieklassen, de leeftijdscategorie in grenswaarden en de verplichte en optionele eigenschappen zijn te vatten in beslistabellen. Zijn boodschap: gebruik de testtechnieken waar dat zinvol is.

De afsluitende keynote hield het publiek wakker met online trends als crowd movement en disruptive innovation. Jan-Willem Alphenaar, autoriteit op het gebied van sociale media, gaf talloze voorbeelden van kleine initiatieven met mega-effecten. De crowd maakt van alles mogelijk, ook op testgebied. Het vereist niet per se grote partijen om grote groepen mensen te mobiliseren. Zijn advies: doe eraan mee, wees niet bang om kennis te delen via ‘contentmarketing’, met name in een e-boek. Dan word je gevonden en doen mensen zaken met jou.

Edited by Nieke Roos