Pieter Edelman
20 October 2016

De TU Delft en TNO hebben gisteren een gezamenlijk expertisecentrum voor hightech optica en optomechtronica gelanceerd. Doel van het Dutch Optics Centre is om in kleine consortia met het mkb nieuwe producten te ontwikkelen, onder meer op het gebied van satellieten, telescopen, microscopen en controle-instrumenten. Daarvoor worden onderzoeks- en productiefaciliteiten gedeeld en nieuwe wetenschappelijke medewerkers aangesteld. Daarnaast willen de partners het wetenschappelijke onderzoek afstemmen en richt het consortium zich op de gezamenlijke promotie van de Nederlandse optische wetenschap en industrie in het buitenland. Er hebben zich reeds rond de twintig industriële partners aangesloten.