Nieke Roos
29 January 2015

Olympisch kampioene Lotte van Beek en enkele andere topschaatsers hebben hun wedstrijdhouding in 3D laten doorlichten door de TU Delft om zo dichter bij hun ideale slag te komen. Onlangs hebben zij in sensorpakken en op schaatsen met sensorzooltjes rondjes gereden in ijsstadion Thialf. Met speciale camera’s hebben de wetenschappers hun bewegingen daarbij geregistreerd en er een 3D-visualisatie uit geconstrueerd. Door de beelden te bundelen met de gegevens van pak en schaats is het mogelijk de optimale krachtsinspanning en het optimale afzetpunt binnen de slag te berekenen.

De Delftse onderzoeker Eline van der Kruk gebruikt de meetdata om het computermodel te testen waar ze cum laude op afstudeerde. Dit model simuleert optimale schaatsprestaties. Een schaatser kan bijvoorbeeld zien wat het beste afzetmoment of de optimale kniehoek is. Door specifieke kenmerken zoals lichaamsbouw en gewicht in te voeren, kan het computermodel voor elk individu voorspellen wat voor effecten kleine veranderingen hebben op de prestatie.

‘Het basisidee is dat er voor elk individu een ideale schaatsslag bestaat’, legt Van der Kruk uit. ‘Is het bijvoorbeeld verstandig om met een specifieke lichaamsbouw al vroeg binnen de schaatsslag af te zetten? Door de 3D-informatie uit deze metingen in Thialf krijgen we waardevolle nieuwe informatie over schaatsslagen. Daardoor kunnen we de meetschaats en het computermodel verbeteren. En die zijn weer interessant als nuttige tool bij trainingen in aanloop naar de Olympische Spelen van 2018.’

Dankzij het computermodel kunnen onderzoekers nu voorspellen en niet alleen achteraf analyseren. Juist bij schaatsen is het handig om een nauwkeurig en flexibel model te hebben waarin allerlei variabelen kunnen worden ingevoerd. Dat is preciezer en praktischer dan een schaatser vragen om twintig keer een ronde te rijden met de kniehoek twee graden meer gebogen, terwijl de rest van het lichaam constant is.

 advertorial 

Sigasi Extension for Visual Studio Code

Sigasi announces the release of their VS Code Extension with rich support for SystemVerilog, Verilog, and VHDL. Our extension provides features and language support such as code navigation, project management, linting, code formatting, tooltips, outline, autocomplete, hover, and much more!

De bewegingscamera’s hingen op, langs en boven het ijs op een stuk van vijftig meter lang, vier meter breed en twee meter hoog. Daarmee bootste dit experiment schaatsen in het echt veel beter na dan eerdere metingen, die slechts over zo’n zestien meter gingen. Omdat voor een goede installatie de ijsbaan urenlang leeg moet zijn en dat in het drukbezette Thialf overdag vrijwel niet te regelen is, hebben de wetenschappers hun apparatuur ’s nachts opgesteld en de schaatsers hun testrondjes in de vroege morgen gereden.

Behalve met Thialf, het daar gevestigde Innosportlab en de Nederlandse schaatsbond KNSB werkt de TU Delft in het onderzoek samen met de Haagse Hogeschool en de VU. De gebruikte camera’s zijn van het Zweedse Qualisys, de sensorzooltjes in de meetschaatsen van het Duitse Moticon. De financiering voor het project komt van STW.