Pieter Edelman
5 July 2018

Het aankomend studiejaar zullen er bij de TU Delft ruwweg twee keer zo veel studenten beginnen met de opleiding Technische Informatica als de afgelopen jaren. De EWI-faculteit is druk bezig met maatregelen om de toestroom het hoofd te bieden. Er zijn tijdelijk twee extra docenten aangenomen en er wordt gewerkt met zesjarige contracten voor promovendi die extra onderwijs geven, schrijft TU Delta.

Op het moment zijn er ruim elfhonderd aanmeldingen binnengekomen voor Technische Informatica, tegenover ongeveer vierhonderdvijftig vorig jaar en tweehonderdzestig in 2016. Een deel daarvan zal nog afvallen, maar de opleiding houdt toch rekening met een verdubbeling van het aantal eerstejaars. De toename komt vooral door de overstap naar het Engels, waardoor het aantal studenten uit het buitenland fors toenam.

TU_Delft_EWI_2

In februari zette EWI daarom al de inschrijvingen voor studenten buiten de EU stop. Voor volgend jaar denkt de TU Delft zelfs aan een numerus fixus van vijfhonderd.

In de tussentijd worstelt de universiteit met de capaciteit voor het aankomende jaar – zowel qua ruimte als personeel. De extra werklast zal zo goed mogelijk verdeeld worden over het personeel. De hoorcolleges zullen verplaatst worden naar de aula, en werkcolleges worden opgedeeld in grote groepen. Daarmee kunnen maximaal 990 studenten gehuisvest worden.

ASML special