Paul van Gerven
11 January 2011

Wetenschapper en ondernemer Ad van Wijk is benoemd tot buitengewoon deeltijdhoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft. De door Eneco gefinancierde leerstoel richt op de ontwikkeling van conceptueel geheel nieuwe, integrale energiesystemen. ’We hebben uitermate spilzieke energiesystemen‘, aldus Van Wijk. ’We verspillen zo’n 98 procent van alle energie die we uit de grond winnen om onze energiewensen te vervullen. Bij het koken van een ei bijvoorbeeld, gooien we de meeste energie – het hete water – na afloop door de gootsteen. Met een eenvoudige warmtewisselaar in de keuken kan dit warme water worden teruggeleid naar de boiler en worden hergebruikt.‘

Van Wijk wil aansturen op ontwikkeling van energiesystemen waarin energie-efficiënte producten hun energie zoveel mogelijk uit lokaal opgewekte warmte en elektriciteit halen. Als dat niet genoeg is, kan op grote schaal energie worden geproduceerd daar waar dat het meeste oplevert, bijvoorbeeld in windparken op zee of zonnecentrales in de woestijn. Van Wijk: ’Een nieuw energiesysteem is meer dan de optelsom van losse zonnepanelen en windmolens.‘

De kersverse hoogleraar heeft een achtergrond in zowel wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van energie als in innovatie en ondernemerschap. Van Wijk studeerde natuurkunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde daar op een onderzoek naar windenergie en elektriciteitsproductie. Ook werkte hij aan de Universiteit Utrecht als hoofd van de onderzoeksgroep Energy and Environment. In 1984 richtte Van Wijk het bedrijf Ecofys op, later onderdeel van Econcern, dat diensten en producten op het gebied van duurzame energie en energie-efficiëntie levert. Van Wijk was tot 2009 bestuursvoorzitter van Econcern.