Nieke Roos
24 January 2017

Jakob de Vlieg legt zijn functie als decaan van de TUE-faculteit Wiskunde en Informatica alweer neer. Dat meldt Cursor. De in september 2015 aangetreden biofysicus heeft te weinig draagvlak onder het hooglerarencorps, verklaart waarnemend decaan Barry Koren in het universiteitsblad. ‘De breuk was niet meer te repareren. Het gaat niet om zijn persoon maar om zijn invulling van de functie.’ De TUE gaat op zoek naar een vervanger binnen de wetenschappelijke staf van de faculteit. De universiteit heeft De Vlieg gevraagd om de federatieve samenwerking met Wageningen University verder uit te bouwen.