Pieter Edelman
31 January 2014

Opnieuw brengt de groep van Maarten Steinbuch aan de TUE een operatierobot voort: Raimondo Cau promoveert op 5 februari op een ontwerp voor microchirurgische toepassingen, bijvoorbeeld het herstellen van bloedvaten of zenuwbanen. Dat zijn zulke precieze handelingen dat er relatief weinig chirurgen zijn die dit kunnen. Met de robot kan er echter trillingsvrij en vijf keer preciezer geopereerd worden dan met de hand, waardoor mogelijk veel meer operateurs de ingreep kunnen uitvoeren. Bovendien wordt de procedure minder belastend voor de chirurg.

TUE_microchirurgie
Foto: Bart van Overbeeke

De robot heeft een console met twee joysticks die de chirurg met zijn handen kan bedienen. De bewegingen worden geschaald naar de armen van de robot: een grote uitslag wordt vertaald naar een kleine beweging van de robotarmen. Met een voetpedaal kan de chirurg bepalen in welke mate dit gebeurt. Daarnaast filtert de robot trillingen en is de controller voorzien van krachtenterugkoppeling.

Het promotieonderzoek ontstond naar aanleiding van een vraag van plastisch chirurg René van der Hulst van het UMC Maastricht. Het prototype zal samen met het ziekenhuis verder worden ontwikkeld. Resultaten van de eerste klinische testen worden binnen een jaar verwacht.