Pieter Edelman
31 May 2017

TUE-hoogleraar Wil van der Aalst krijgt vanuit Duitsland een Alexander von Humboldt-beurs ter waarde van vijf miljoen euro, om aan de RWTH Aken een leerstoel Process & Data Science op te zetten. De Alexander von Humboldt-professoraten zijn de hoogste prijzen binnen de Duitse wetenschap.

Datawetenschapper Wil van der Aalst is de meest geciteerde Europese informaticus en staat op plaats zes van de meest geciteerde informatici wereldwijd. Hij is onder meer een van de drijvende krachten achter het Data Science Center Eindhoven (DCSE). Hij geeft aan gemengde gevoelens te hebben over zijn overstap: ‘De TUE heeft me vanaf jonge leeftijd geweldige kansen gegeven […] Echter de RWTH is een van de weinige universiteiten met een Exzellenz-status, waardoor ze extra middelen en mogelijkheden hebben. De RWTH behoort qua informatica tot de top drie in Duitsland, en ze willen veel investeren in data science.’

De Alexander van Humboldt-stichting kent jaarlijks maximaal acht beurzen toe, van maximaal vijf miljoen euro. Met dat geld kan in vijf jaar een vakgroep worden opgebouwd. Zijn aanstelling gaat per 1 januari 2018 in.