Nieke Roos
2 November 2016

De Tweede Kamer roept de Nederlandse regering op om Brainport hetzelfde te behandelen als Schiphol en de Rotterdamse haven. De kamer heeft drie moties van die strekking aangenomen. Een ervan, die van CDA’er Agnes Mulder en D66’er Kees Verhoeven, verzoekt het kabinet om Brainport de mainportstatus te geven, net als de twee andere gebieden.

De moties volgen op het debat over de EZ-begroting vorige week. Daarin gaf minister Kamp aan dat de regio Eindhoven het predicaat ‘mainport’ niet krijgt ondanks haar grote belang als economisch kerngebied. Een apart mainportbeleid voor Brainport zou volgens hem geen verschil maken omdat dat niet betekent dat er dan meer geld naartoe gaat. De bewindsman beloofde wel om samen met provincies en gemeenten een actieplan op te stellen om de voorzieningen in de regio te verbeteren. Wat het aannemen van de motie van Mulder en Verhoeven concreet toevoegt, is niet duidelijk.

Alle drie de moties beroepen zich op het rapport ‘Mainports voorbij’ van afgelopen juli. Hierin adviseert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) om Schiphol, de Rotterdamse haven, datahub Amsterdam en Brainport niet los van elkaar te zien. De regering heeft de aanbevelingen naast zich neergelegd, maar de moties verzoeken het kabinet nu om ze toch over te nemen.

Mulder en Verhoeven maken daarbij wel een vreemde spagaat: ze roepen op om Brainport een predicaat te geven op basis van een rapport dat dit predicaat juist wil afschaffen. De RLI adviseert namelijk ook om te stoppen met een apart mainportbeleid en de term ‘mainport’ ten grave te dragen. De raad denkt dat ‘blijven gebruiken van dit woord belemmerend werkt in de ontwikkeling van een breder kader voor het vestigingsklimaat en de rol van economische kerngebieden daarin’.

 advertorial 
Microchip

Device lifecycle management for fleets of IoT devices

Microchip gives insight on device management, what exactly is it, how to implement it and how to roll over the device management during the roll out phase when the products are in the field. Read more. .