Pieter Edelman
15 February 2008

De Universiteit Twente werkt aan een profiel voor gezondheidszorg. Daarmee wil de instelling aan zowel de binnen- als buitenwacht duidelijk maken dat die tak van sport een belangrijke rol speelt binnen de UT. ’Dat is op dit moment toch wat lastig herkenbaar‘, vindt hoogleraar Gezondheidswetenschappen Maarten IJzerman. Onder zijn leiding heeft de universiteit de afgelopen maanden geïnventariseerd wat zij al op dit gebied in huis heeft. De UT blijft wel trouw aan haar roots: het zal voornamelijk vanuit de technische inslag werken.

Een grote verassing is het niet. De universiteit begon zo‘n zes jaar geleden met het stimuleren van onderwijs en onderzoek op dit gebied. Uit de interne inventarisatie Health@UT blijkt dat een kwart van de honderdvijftig UT-hoogleraren al in meer of mindere mate met gezondheidszorg aan de slag is, de helft hiervan zelfs exclusief. De komende jaren zullen zelfs drie van de tien hoogleraren zich ermee bezighouden. De UT onderhoudt nauwe banden met gezondheidsinstellingen. Op onderwijsgebied biedt ze een breed spectrum van opleidingen, variërend van Technische Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen tot Biomedische Technologie en Psychologie.

Naar aanleiding van het rapport gaat de UT nu de plannen verder uitwerken onder IJzermans leiding. Binnen zes maanden stelt de universiteit een duidelijke missie op. Daarna moet er een virtuele organisatie komen om het profiel in goede banen te leiden.