Pieter Edelman
29 January 2009

Blue4green, een UT-spin-off die labchipoplossingen voor vee ontwikkelt, krijgt een Top-subsidie van de universiteit. Het bedrijf wil daarmee een labchip marktrijp maken om calciumgebrek bij melkkoeien te bepalen. Blue4green is de veterinaire tegenhanger van Medimate, dat zich richt op het meten van lithiumionen en andere geladen deeltjes in het bloed van menselijke patiënten.