4 October 2013

Twentse onderzoekers hebben bestudeerd hoe de geometrie van druppels op een oppervlak hun samenvloeiingsgedrag beïnvloedt. Met een hogesnelheidscamera zagen zij dat bolvormige druppels sneller samenvloeien met hun buurman dan minder symmetrische exemplaren. Dit resultaat klopt met eerder gemeten resultaten aan vrij zwevende druppels, die als gevolg van de oppervlaktespanning perfect bolvormig zijn. De resultaten van het onderzoek hebben hun weg gevonden naar twee cofinanciers, ASML en Océ. Voor de eerste is de kennis van belang bij immersielithografie, Océ gebruikt de uitkomsten om het gedrag van inkt beter te begrijpen.