5 July 2012

Wat doet FME-CWM?

’FME-CWM is de werkgeversorganisatie voor de technologische industrie‘, vertelt Jos van Erp. ’Dat houdt in dat we de belangen behartigen van de mkb-ondernemingen in deze sector tot en met de hoogwaardige maakindustrie. In totaal gaat het over zo‘n 2600 aangesloten bedrijven waar 180 duizend mensen werken. Dat doen we onder meer door voortdurend in politiek Den Haag onder de aandacht te brengen wat er nodig is om technologische bedrijven succesvol te kunnen laten zijn, of het nu gaat over de relatie tussen scholen en bedrijven, instroom in technische opleidingen, innovatiebeleid of de positie van internationale kenniswerkers die nodig zijn om R&D te kunnen uitvoeren. Ook staan we onze leden met raad en daad bij. Dat kan zijn op juridisch terrein, HRM-thema‘s, leren en ontwikkelen, lean manufacturing of internationaal ondernemen. Naast ons hoofdkantoor in Zoetermeer hebben we diverse regiovestigingen, waaronder een op de High Tech Campus.‘

Wat voor bedrijven bedienen jullie?

’Naast de 2600 leden hebben we ongeveer een gelijk aantal bedrijven dat is aangesloten bij een van de vele FME-brancheverenigingen. Allemaal zijn ze actief in de technologische industrie. Soms zijn het grote ondernemingen met een sterk internationaal karakter, vaak ook bedrijven van enkele tientallen medewerkers die zich hebben gespecialiseerd in een specifiek expertisegebied. Een van de verbindende elementen is dat ze allemaal vooral werken met technisch opgeleide mensen – op alle niveaus, maar met een duidelijk accent op mbo-niveau 3 en 4 en hbo. Daarnaast maken ze deel uit van onderling samenhangende netwerken van toeleverende bedrijven en systeemintegratoren en kennisinstituten. Voorbeelden van markten waarin zij opereren zijn verspaning, aandrijftechniek, elektrotechnische installaties, industrieel onderhoud, machinebouw voor de voedingsmiddelenindustrie, mechatronica, automotive, halfgeleiderindustrie, lucht- en ruimtevaart, medische industrie, security, logistiek en handling.‘

 advertorial 
Bits&Chips event 2023

Test less, verify Moore

At the Bits&Chips Event 2023 on 12 October 2023, Phillipa Hopcroft from Crocotec and Ivo ter Horst from ASML will kick off with a keynote speech on transforming how lithography machine software is built. Make sure to keep an eye on the website for program updates and save the date!

Wat is de rol van de FME op de campus?

’FME vertegenwoordigt vanuit de High Tech Campus de bedrijven uit de drie zuidelijke provincies. Regio Zuid wordt bestuurd door een tiental ondernemers  die gezamenlijk een doorsnede zijn van hun industriële omgeving. Enkele malen per jaar komen de besturen van de verschillende regio‘s bij elkaar om op de hoogte te blijven van de actualiteit. Zij initiëren concrete acties in overleg met de bestuursleden. Zuid-Nederland wordt door FME bediend door twee secretarissen. Zij leggen de noodzakelijke verbindingen.‘

FME werkvloer

’Vanuit de HTC-vestiging opereert ook de brancheorganisatie High-Tech Systems Platform. Dit is een samenwerkingsverband van 25 hoogwaardige systeemintegratoren, waaronder ASML, Bosch, Fei, Fokker, Océ, Philips Healthcare, Thales en Vanderlande. De specifieke belangen van deze bedrijven zijn zo groot dat een voortdurende verbinding met politieke besluitvormers van strategisch belang is. Niet alleen voor de regio, maar voor het hele ecosysteem van toeleveranciers en integratoren. De combinatie van FME en HTSP levert vanuit de High Tech Campus een bepalende bijdrage aan het topsectorenbeleid door organisatie en inbreng in de topsector Hightech Systemen & Materialen.‘

Wat brengt jullie naar de campus?

’De directe aanleiding om te kiezen voor de campus was de formele oprichting van HTSP als FME-brancheorganisatie. De HTC biedt de uitstraling die bij deze bedrijven past. Bovendien herbergt Zuid-Nederland de helft van het bij FME aangesloten aantal FTE‘s. Brussel, Leuven, Aken en het Ruhrgebied zijn binnen een uur te bereiken. Daarnaast organiseert de FME vele activiteiten in de regio waarbij groepen mensen samenkomen. Er is gekozen voor een klein flexibel kantoor met een grote overlegfaciliteit voor groepen tot zestien personen. Met grotere gezelschappen kunnen we altijd terecht op het conferentiecentrum van de Strip. FME organiseert maandelijks zeker twee seminars of congressen voor groepen ondernemers. Deze site is vanuit alle delen van Nederland makkelijk te bereiken. Onze gasten uit de Randstad vragen regelmatig om uitrijkaarten. Die heb je hier niet nodig. En ze zijn onder de indruk van de combinatie van professionaliteit en gemoedelijkheid. Dat koesteren we.‘

Welke voordelen heeft het om hier te zitten?

’Voorheen organiseerden we onze activiteiten bij diverse conferentiecentra of wegrestaurants in de regio. Dat geeft geen binding en uitstraling. Door nauw samen te werken met het campusmanagement en alle activiteiten hier te concentreren, versterken we elkaar. De organisatiedruk vermindert en de efficiency neemt toe. Dat is goed voor FME, voor de campus, maar vooral voor onze leden.‘